course-details-portlet

FARM3009 - Medikamentell behandling av kreft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg de molekylære prosessene som danner grunnlaget for utvikling av kreft. Sentrale tema vil være overgangen fra normal celle til kreftcelle: malign transformasjon: regulering av celledeling og celledød, gradvis akkumulering av mutasjoner i kreftceller, og overgangen fra premaligne vevsforandringer til invasiv kreft. Emnet vil fokusere på ulike medikamentelle behandlingsprinsipp som benyttes i behandling av kreft, med fokus på prinsipper for individualisert legemiddelbehandling. Forholdet mellom effektivitet, kostnader og etikk i bruken av legemidler vil også bli diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

  • beskrive kreftcellers egenskaper og viktige cellulære mekanismer som danner grunnlaget for dannelse av tumorer.
  • forstå prinsipper for individualisert legemiddelbehandling i kreft.
  • gjøre rede for angrepspunkter for biologiske legemidler som benyttes i behandling av kreft.
  • vise forståelse for prioriteringer i helsevesenet, med vekt på legemiddeløkonomiske og etiske perspektiver.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

  • gjøre rede for hvilken rolle medikamentell behandling spiller i behandlingen av ulike krefttyper
  • kunne foreslå valg av legemiddel basert på genetiske og molekylære data i utvalgte kreftformer
  • beskrive behandlingsstrategier og prinsipper knyttet legemiddelbehandling på ulike stadier i kreftforløpet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og veiledning samt øvinger/gruppearbeid/presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk individuell innlevering: Kunnskapsoppsummering av medikamentell behandling på oppgitt diagnose.

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatorisk aktivitet for å få gå opp til eksamen. Dersom det er gjennomført og godkjent i tidligere semester, er dette tilstrekkelig for å få gå opp til eksamen.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi (MFARMASI).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3002 7.5 HØST 2022
FARM3006 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 18
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU