course-details-portlet

FARM3004 - Avansert farmasøytisk kjemi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler kjemiske prinsipper og teknikker som er relevante innen legemiddelutvikling, legemiddelproduksjon og bioanalyse. Sentrale tema er syntese, isolering og analyser av aktive farmasøytiske substanser (API).
Det undervises i kjemiske strategier som brukes gjennom «hit-to-lead-to-API»-løpet, med en kobling opp mot både prosesskvalitet, GMP-produksjon og dokumentasjon av farmasøytisk kvalitet. Prinsipper for struktur-aktivitetsforhold og generell «drug-likeness» i legemiddelutvikling og –optimalisering blir gjennomgått.
Det undervises i prøveopparbeiding, separasjonsteknikker og bestemmelse av legemidler i biologisk materiale, med hovedvekt på kromatografiske prinsipper, NMR og massespektrometri.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet skal studenten
• Ha inngående kunnskap om sentrale kjemiske teknikker brukt til å identifisere, modifisere og optimalisere legemiddelkandidater i et utviklingsløp.
• Ha kunnskap om innsamling og opparbeidelse av biologisk materiale før kjemisk analyse
• Ha kunnskap om analytiske teknikker som brukes til å kvantifisere legemidler i biologisk materiale.
• Ha kunnskap om forhold mellom prosessutvikling og urenhetsprofilering i utvikling av API

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet kan studenten
• Foreslå strategier for utvikling av API ut fra funn i screeningeksperimenter.
• Forholde seg til urenhetsnivå som utviklingskrav.
• Foreslå strategier for prøveopparbeiding og analyse av legemidler i biologisk materiale
• Drøfte resultater fra bioanalyser
• Sette opp protokoller for validering av bioanalytiske metoder

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet har studenten forståelse for
• Hvilke kjemiske prinsipper som ligger til grunn i ulike utviklingsfaser av nye legemidler
• Hvordan kjemiske analyser brukes til å dokumentere legemidlers kvalitet
• Hvordan kjemiske analyser kan bidra til riktigere legemiddelbruk
• Hvordan bioanalyser brukes innen rettstoksikologi/ rusmiddelanalyser
• Hvordan metodenes nøyaktighet og presisjon påvirker tolkningen av analyseresultater

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Studentene må ha gjennomført minst en obligatorisk øving før de får gå opp til eksamen.
Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å få gå opp til eksamen. Dersom disse er gjennomført og godkjent i tidligere semester, er dette tilstrekkelig for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi (MFARMASI)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 10.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. Varighet på eksamen er 4 timer / Duration of exam is 4 hours
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU