course-details-portlet

EUR3001 - Master's Thesis in European Studies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

The Master's Thesis is an individually written, research-based academic paper on a topic that is relevant to the study of contemporary Europe broadly conceived, the European integration process and European/EU relations since 1945. The MA thesis should have a length between 20.000 and 30.000 words, including notes, bibliography and figures. It should relate and contribute to existing research on the chosen topic and include a theoretical and/or conceptual framework.

Læringsutbytte

Successful candidates are expected to have acquired the following knowledge and skills:

Knowledge:
Students have
- in-depth, expert knowledge in their field of research
- detailed knowledge about issues of relevance for students of European Studies
- are familiar with planning and conducting research, finding and working with various kinds of sources and presenting their research findings in a scholarly manner

Skills:
Students are
- able to conduct independent and original research
- able to collect and critically interpret relevant empirical data and apply appropriate theoretical and/or conceptual frameworks
- are capable of designing and operationalizing a research proposal
- sharp in their academic writing, argumentative and presentation skills

Læringsformer og aktiviteter

Students are expected to engage in independent research. The assigned supervisor will provide guidance throughout the elaboration of the MA thesis.

Compulsory activities include meeting with the thesis supervisor and a one-day seminar with fellow students.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • One-day seminar

Mer om vurdering

Students who wish to write their thesis in a language other than English (e.g. Norwegian) should consult their supervisor.

A temporary grade will be given prior to the formal examination. This temporary grade can be adjusted up or down after the examination.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Europastudier (MEUROPA) - enkelte retninger
European Studies (MEURSTUD)

Forkunnskapskrav

Requires admission to the Master's programme in European Studies/masterprogrammet i Europastudier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR3000 30.0 01.09.2011
EUR3010 30.0 01.09.2011
EUR3900 30.0 01.09.2011
EUR3011 30.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europakunnskap
  • Europastudier
  • Historie
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 16.11.2020

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU