course-details-portlet

ET8400 - Planlegging av belysningsanlegg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emner som behandles er: Planleggingskriterier - kvantitet og kvalitet, belysningskonsepter, armaturutforming, beregningsmetoder, måleteknikk, dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha kunnskap om planleggingskriterier og -metoder for belysningsanlegg
Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne planlegge belysningsanlegg

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, prosjektarbeider. Undervises på norsk eller engelsk avhengig av studentenes behov.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2021.

Forkunnskapskrav

TET4165 Lys og belysning eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU