ET8400 - Planlegging av belysningsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100 D
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Emner som behandles er: Planleggingskriterier - kvantitet og kvalitet, belysningskonsepter, armaturutforming, beregningsmetoder, måleteknikk, dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha kunnskap om planleggingskriterier og -metoder for belysningsanlegg
Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne planlegge belysningsanlegg

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, prosjektarbeider. Undervises på norsk eller engelsk avhengig av studentenes behov.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2017.

Forkunnskapskrav

TET4165 Lys og belysning eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 D
Høst ORD Oppgave 60/100
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 D
Vår ORD Oppgave 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.