course-details-portlet

ET8305 - Modellering, Identifikasjon og regulering av elektriske maskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
Oppgave 30/100 A

Faglig innhold

Elektriske motordrifter har økt betydning i dagens samfunn. Dette er også en teknologi som er nødvendig for utnyttelse av fornybare energikilder som vind, samt i mere miljøvennlig transport på land så vel som hav. På grunn av redusert pris for kraftelektronikk komponenter er det som oftest vekselstrømsmaskiner som benyttes. I dette faget utvikles matematiske modeller for flere-fase maskiner. Man begrenser seg her til 3, 6 og 9 fase maskiner av type synkron-, permanentmagnet- og asynkron-maskiner. Metoder for valg av transformerte modeller presenteres, samt forskjellige typer fluksmodeller. Parametersensitivitet analyseres og eksitasjonssignal behandles for alle maskintypene. Frihetsgrader i omformerkontroll diskuteres. Identifikasjon, parameterestimering og tilstandsestimering behandles spesielt. Reguleringsmetoder som klassisk vektorstyring, Direct Torque Control (DTC) og modellbasert prediktiv styring introduseres.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studenten ha inngående kunnskap om modellering, identifikasjon og regulering av elektriske maskiner, samt status innen forskningen i dette fagområdet. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap til å utvikle sine egne modeller og identifikasjonsmetoder. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne utvikle modeller for de mest anvendte elektriske maskiner og identifisere parametere for modeller nødvendig for sensorløs kontroll av disse maskiner. Studenten skal være i stand til å programmere en sensorløs styring for elektriske maskiner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/kollokvier og prosjekt med laboratorieøving og/eller numerisk simulering. Etter avtale kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Emnet undervises annet hvert år.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, Laboratorieprosjekt

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Roy Nilsen: Modeling,Identification and Control of Electrical Machines. Institutt for elkraftteknikk. Anbefalte lærebøker som tilleggs litteratur. Utvalgte artikler fra vitenskapelige tidsskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU