ET8303 - Kraftelektronikk, halvlederfysikk og pålitelighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Følgene temaer inngår:
- Fysikk for optimal bruk av krafthalvledere: Kraftdioder, Krafttransistorer, Tyristorer, Gate Turn-Off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, SiC komponenter
- Snubbere
- Driverkretser
- Kjøling
- Konstruksjon av høyfrekvente magnetiske komponenter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- beherske halvlederteorien som ligger til grunn for kraftelektroniske komponenter.
- kjenne og forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, og vite hvordan disse settes sammen til kraftelektroniske omformere.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og prosjektoppgave basert på litteratur.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang vårsemesteret 2018.

Kursmateriell

Mohan, Undeland og Robbins: Power Electronics, Converters, Applications, and Design, Wiley, 3rd Edition 2003.

Josef Lutz: Halbleite – Leistungsbauelemente – Physik, Eigenschaften, Zuverlässigkeit
Springer Verlag 2006.

Tidsskriftartikler

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.