course-details-portlet

ET8208 - Kraftmarkedsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Forsyningssikkerhet og sårbarhet: Forsyningssikkerhet, spesielt knyttet opp til insentiver for investeringer i ny produksjon, men også i nettet, er et uløst problem i dagens kraftmarkeder. Kurset tar opp bakgrunnen for problemet, løsninger som helt eller delvis praktiseres og foreslåtte løsninger. Prising av transmisjon inklusive flaskehalshåndtering: Ulike metoder for transmisjonsprising og flaskehalshåndtering presenteres og analyseres. Vekt på "flow-based market splitting", som er en videreføring av prisområdemodellen som brukes i Norge. Transitt gjennom andre systemoperatørers nett behandles også. Variabel kraftproduksjon i markedet: Innvirkning av fornybar kraft på kraftmarkedet. Markedsmekanismer for balansering og kapasitet i systemer med stor innslag av vind og sol. Systemtjenester: Håndtering av systemtjenester i ulike kraftmarkeder. Forbrukerfleksibilitet: Dagens kraftmarkeder er langt på vei ensidige: De består av aktive produsenter og en stort sett passiv forbrukermasse. Dette har en rekke uheldig følger, og en utvikling av forbrukersiden til å bli mer fleksibel vil lede til bedre fungerende kraftmarkeder. Bakgrunn, muligheter og utviklinger innenfor dette tema.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studenten ha en grundig forståelse av sentrale problemstillinger i kraftmarkedet og de metoder og teorier som er i bruk for å løse disse. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne bruke metoder og teori for å foreslår løsninger på problemstillinger i kraftmarkedet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2021.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU