ET8208 - Kraftmarkedsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Forsyningssikkerhet og sårbarhet:
Forsyningssikkerhet, spesielt knyttet opp til insentiver for investeringer i ny produksjon, men også i nettet, er et uløst problem i dagens kraftmarkeder. Kurset tar opp bakgrunnen for problemet, løsninger som helt eller delvis praktiseres og foreslåtte løsninger.
Prising av transmisjon inklusive flaskehalshåndtering:
Ulike metoder for transmisjonsprising og flaskehalshåndtering presenteres og analyseres. Vekt på "flow-based market splitting", som er en videreføring av prisområdemodellen som brukes i Norge. Transitt gjennom andre systemoperatørers nett behandles også.
Variabel kraftproduksjon i markedet:
Innvirkning av fornybar kraft på kraftmarkedet. Markedsmekanismer for balansering og kapasitet i systemer med stor innslag av vind og sol.
Systemtjenester:
Håndtering av systemtjenester i ulike kraftmarkeder.
Forbrukerfleksibilitet:
Dagens kraftmarkeder er langt på vei ensidige: De består av aktive produsenter og en stort sett passiv forbrukermasse. Dette har en rekke uheldig følger, og en utvikling av forbrukersiden til å bli mer fleksibel vil lede til bedre fungerende kraftmarkeder. Bakgrunn, muligheter og utviklinger innenfor dette tema.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha en grundig forståelse av sentrale problemstillinger i kraftmarkedet og de metoder og teorier som er i bruk for å løse disse.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne bruke metoder og teori for å foreslår løsninger på problemstillinger i kraftmarkedet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2017.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.