ET8207 - Pålitelighet i elkraftsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i prinsipper for pålitelighetsanalyse av elkraftsystemer: Grunnleggende begreper, anvendelser, overordnet utfalls- og pålitelighetsanalysemetodikk, pålitelighetsmodeller, inngangsdata (fra feilstatistikk) og viktige pålitelighetsindikatorer og resultater (avbrudd og samfunnsmessige konsekvenser). Videre behandles metodikk og verktøy for utfallsanalyse og pålitelighetsanalyser av vilkårlige kraftnett, analyse av tidsavhengigheter og avbruddskostnader, pålitelighet av vern og betydningen for leveringspålitelighet.
Endelig pensum fastlegges når kurset startes opp.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha grundig forståelse av aktuelle problemstillinger innen pålitelighetsanalyse av elkraftsystemer, og kunnskap om ulike metoder og verktøy for pålitelighetsanalyse.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne modellere og analysere elektriske kraftsystemer med hensyn på pålitelighet i forsyningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, selvstudium av litteratur.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2017.

Kursmateriell

Utvalgte kapitler fra lærebøker, kompendier, notater, utvalgte artikler

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.