course-details-portlet

DCSG2003 - Robuste og skalerbare tjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

 • Tjenestearkitekturer
 • Automatisering med plattformuavhengige språk
 • Databaser og applikasjoner
 • Tilgjengelighet: teori og praksis
 • Oppgradering og vedlikehold i infrastrukturer med høy tilgjengelighet
 • Datalagring og distribuerte databaser
 • Statistikkanvendelser i systemadministrasjon
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av aktive data
 • Ytelsesmålinger og analyse
 • Overvåking og kapasitetsberegning i dynamiske infrastrukturer

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • K1:Kandidaten har god kjennskap til ulike tjenestearkitekturer og anvendelsen av disse.
 • K2:Kandidaten har god kjennskap relatert til ytelse ogskalerbarhetav arkitekturer.
 • K3:Kandidaten har god kjennskap til hvordan man oppnår høy tilgjengelighet og sikkerhet.

Ferdigheter:

 • F1:Kandidaten kan sette opp og vedlikeholde databaser og webbaserte applikasjoner.
 • F2: Kandidaten kan sette opp og vedlikeholde mekanismer for høy tilgjengelighet (lastbalansering og databasereplikering).
 • F3: Kandidaten kan gjennomføre ytelsestester av lagring, databaser og webservere og bruke statistiske analyser på dataene.
 • F4: Kandidaten kan gjennomføre mellomlagring (caching) i forskjellige ledd av en tjenesterkitektur for å oppnå høyere ytelse.
 • F5: Kandidaten kan designe og implementere et backupsystem i en dynamisk infrastruktur samt gjennomføre gjenoppretting.

Generell kompetanse:

 • G1:Kandidaten har god kjennskap til ulike tilnærminger og kulterer innen fagfeltet systemadministrasjon.
 • G2: Kandidaten har god innsikt i feilsøking av ulike infrastrukturomgivelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning individuelt og i grupper, labøvinger, nett-støttet læring. 

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Alle øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Thomas A. Limoncelli ,Strata R. Chalup,Christina J. Hogan. "The Practice of Cloud System Administration", Addison-Wesley Professional; 1 edition (September 13, 2014).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3003 7.5 HØST 2020
DCST2003 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU