course-details-portlet

BYGT2202 - Konstruksjonsteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Faginnhold: Faget er firedelt mellom konstruksjonslære, lastberegninger, statikk og enkel dimensjonering i tre og stål. I Konstruksjoners virkemåte - Bæresystemer - Beskrivelse av grunnelementene som staver, bjelker, søyler, plater skiver og skall. - Overføring av vertikale og horisontale krefter. II Statikk - Forskyvingsberegninger på rammer og fagverk - Beregning av snittkrefter i statisk ubestemte plane rammer og fagverk og bøyeknekking. III Lastberegninger på bygninger. - IV Enkel dimensjonering av stål- og trekonstruksjoner: - Innføring i lastberegninger og grensetilstander. - Kapasitets- og forskyvingsberegninger på bjelker. - Kontroll av trykkpåkjente søyler.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Egenskapene til grunnelementene for byggkonstruksjoner - Hvordan belastninger på byggkonstruksjoner overføres fra tak til grunn - Forskjellen på statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner. - Beregning av forskyvinger og snittkrefter for bjelker, enkle rammer og fagverk. Innføring i bøyeknekking. - Nyttelaster på bygninger, egen-, snø, vindlast. Grensetilstander og lastkombinasjoner. - Kapasitetsberegninger for bjelker i tre og stål. - bøyeknekking av sentrisk belastede søyler i tre og stål. - Nedbøyningsberegninger for bjelker i tre og stål. Ferdighet: - Kunne skissere hvordan belastninger tas opp og føres ned til grunnen for enkle byggkonstruksjoner. - Beregne nedbøyning og snittkrefter på bjelker, enkle plane rammer og fagverk. - Beregne karakteristiske verdier for egen-, nytte-, snø- og vindlast i henhold til eurocode. - Beregne tilhørende dimensjonerende laster og lastvirkninger i de ulike grensetilstandene. - Beregne kapasitet og stivhet for bjelker i tre etter gjeldende europeiske standarder. - Beregne kapasitet for sentrisk belastet søyle. Generell kompetanse: - Identifisere statisk bærevirkning i byggkonstruksjoner. - Anvende eurocode for å bestemme opptredende laster og kombinasjoner av disse. - Anvende de gjennomgåtte kunnskapene i statikk sammen med dimensjoneringsregler for å beregne nødvendig kapasitet, stivhet og stabilitet for plane konstruksjoner i tre og stål. - Delta i fagdiskusjoner innen fagområdet konstruksjonsteknikk og dele sine kunnskaper med andre. - Vurdere metoder og bruke faglitteratur innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger Obligatoriske aktiviteter: Arbeidskrav der antall vil bli opplyst senere. Et av arbeidskravene er en digital fortelling som skal utføres fortrinnsvis i delemnet konstruksjonslære. Vurderingsform og karakterskala: Skriftlig eksamen. Karakterskala A-F

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving 1
  • Øving 2
  • Øving 3
  • Øving 4
  • Øving 5
  • Øving 6
  • Øving 7

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim

Kursmateriell

Pensumlitteratur vil bli opplyst ved semesterstart. Flere digitale verktøy som Excel og MathCad vil kunne bli anvendt i faget. Anbefalt litteratur: Per Kr. Larsen : Konstruksjonsteknikk -Laster og bæresystemer, Tapir Akademisk forlag Bell, Kolbein : Konstruksjonsmekanikk Del II Fasthetslære, fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2101 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU