course-details-portlet

BK2600 - BFA utstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 A

Faglig innhold

Hovedfokus på gjennomføring av BFA eksamensprosjekt og BFA utstillingen.

Læringsutbytte

Kan realisere et eksamensprosjekt, inkludert BFA teksten på mellom 3000 og 5000 ord.

Kan varetage en kunsterisk proces fra start til slut, producere og stille ut et kunsterisk arbeid og kan definere og kontekstualisere eksamensarbeidet.

Er kjent med metoder for å etablere et eget profesjonell praksis etter studiet. Har kompetanser som danner grunnlag for opptak til eventuelle masterstudier.

Læringsformer og aktiviteter

Aktiv engasjement i planlegging, produksjon og gjennomføring av BFA utstillingen. Forberedelsesforløb til BFA avgangsutstilling inkl. individuel veiledningsmøter med hoved og biveileder og Kunstteoretisk perspektivering i relation til kontextualisering av samtidskunsten. Her under et særligt fokus på muligheder for samtidig kunstnerisk praksis. Produksjon av BFA eksamensteksten, som leveres seneste to uker før eksamen. Presentasjon av den ferdig BFA prosjekt på utstillingen og formel vurdering under eksamen med både intern og ekstern sensor. Offentlig gjennomgang av BFA utstillingen.

Mer om vurdering

Produksjon av BFA eksamensteksten, som leveres seneste to uker før eksamen. Presentasjon av den ferdig BFA prosjekt på utstillingen og formel vurdering under eksamen med både intern og ekstern sensor. Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamens periode. Ved gjentak må hele emnet gjentas

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Godkjent gjennomføring av BK2500

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Semesterprøve 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 1/2 A

Utlevering 01.04.2021

Innlevering 07.04.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU