course-details-portlet

BK2600 - BFA utstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: BFA utstilling
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
BFA utstilling 100/100

Faglig innhold

Hovedfokus på gjennomføring av BFA eksamensprosjekt og BFA utstillingen.

Læringsutbytte

Studenten kan ved færdiggørelse av emne:

 • Realisere et kunstnerisk eksamensprosjekt.
 • Realisere en kritisk reflekterende tekst der sætter det kunstnerisk projekt eller arbeide I relevant kunstnerisk kontekst, og reflekterer kritisk på praksis udvikling.
 • Varetage en kunstnerisk proces fra start til slut, producere og stille ut et kunsterisk arbeid og kan definere og kontekstualisere eksamensarbeidet.

Og:

 • Er kjent med metoder for å etablere et eget profesjonell praksis etter studiet.
 • Har kompetanser som danner grunnlag for opptak til eventuelle masterstudier.
 • Har kunnskap om hvordan transportere, bygge, tenke, beskrive, finansiere, fremme og distribuere kunstneriske former og ideer på en bærekraftig, effektiv og kreativ måte.

Læringsformer og aktiviteter

Aktiv engasjement i planlegging, produksjon og gjennomføring av BFA utstillingen. Forberedelsesforløp til BFA avgangsutstilling inkl. individuel veiledningsmøter med hoved og biveileder og Kunstteoretisk perspektivering i relation til kontextualisering av samtidskunsten. Her under et særlig fokus på muligheter for samtidig kunstnerisk praksis.

Veiledning dokumenteres og dokumentasjon utveksles løpende mellom veiledere og studenter og understøtter studentens utvikling.

Produksjon av BFA eksamensteksten, som leveres i Inspera. presentasjon av ferdig BFA prosjekt på utstilling og formel vurdering under eksamen med både intern og ekstern sensor. Offentlig gjennomgang av BFA utstillingen.

Særlige vilkår

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i emneaktiviteter
 • Innlevering av teknisk oversikt for bachelor utstillingen
 • Innlevering av risikovurdering for bachelor utstillingen

Mer om vurdering

BFA eksamen:

 1. BFA eksamen text: en kritisk reflekterende BFA tekst på mellom 3000 og 5000 ord, der sætter det kunstnerisk projekt eller arbeide I relevant kunstnerisk kontekst, og reflekterer kritisk på praksis udvikling. Tekst må innleveres i Inspera. Innleveringsdato i Inspera annonseres ved semesterstart. Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell eller anden dokumentasjon av projektet i prosess og resultater. Kan arbejdes sammen med BFA exam text. Materiale må innleveres i Inspera.
 2. Munntlig presentasjon av ferdig BFA prosjekt på utstillingen og vurdering under eksamen med både eksaminator og ekstern sensor. Den muntlige presentasjon er justerende.

Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamensperiode. Ved gentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Godkjent gjennomføring av BK2501 eller BK2500

Godkjente gjennomføring av obligatoriske og valgbare emner i BBK studieplanen tilsvarende 150 studiepoeng

inklusive

Godkjent gjennomføring av Exphil - Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7.5 studiepoeng

og

Godkjent gjennomføring av fellesemne 7.5 studiepoeng

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: BFA utstilling

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD BFA utstilling 100/100

Utlevering
26.03.2024

Innlevering
02.04.2024


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU