course-details-portlet

BK1202 - Individuelle kunstneriske arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Å begynne å fordype seg i billedkunstpraksis gjennom deltakelse i 1. års utstilling, gruppekritikk, workshops og arbeid med selvinitierte kunstprosjekter. Med utvikling og refleksjon i det kunstneriske arbeide, skal studenten fokusere på å konkretisere kunstnerisk praksis i prosjekter. Erfaringer fra førsteårs utstilling bearbeides med veiledere og omsettes til nye prosjekter.

Læringsutbytte

Studenten har ved gjennomført emne:

 • Utdypet kunnskap om diskurser i samtidskunsten
 • Begynt å utvikle et kritisk språk for å diskutere kunst.

og kan:

 • Prøve ut og evaluere ulike metoder, medier og materialer for å bygge kompetanse innenfor egen kunstnerisk arbeid.
 • Gjennomføre utstilling av kunstnerisk arbeid og videreutvikle kollektive kunstneriske prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Deltakelse i intensive workshops og kurs i ulike teknikker/medier/verksteder, i tillegg til tematiske seminarer, workshops og prosjekter.

Gjennomføring av 1. års utstilling inkl. verk, felles koordinering, individuelt veiledningsmøte og gruppegjennomgang.

Veiledningsmøter med hovedveileder og biveileder.

Veiledning dokumenteres og dokumentasjon utveksles løpende mellom veiledere og studenter og understøtter studentens utvikling.

Videreutvikling av et eget eller felles kunstnerisk prosjekt som blir planlagt og gjennomført i løpet av semesteret.

Gruppekritikk i form av møter med medstudenter og veiledere.

En felles studiereise kan bli arrangert i løpet av første eller andre semester. Dette kan variere fra år til år.

Semesterevaluering: består av innlevering av dokumentasjon av arbeider og selv evaluering i Inspera samt muntlig presentasjon på slutten av semestret.

Deltakelse i læringsaktiviter som veiledning, gruppe kritikk og emnespesifikke seminar og prosjekter er obligatorisk.

Særlige vilkår

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i emneaktiviteter
 • Innlevering av risikovurdering
 • Deltakelse i første års utstillingen

Mer om vurdering

 • Semesterevaluering: Helhetlig vurdering av faglig utvikling i henhold til læringsutbytte.
 • Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell eller annen dokumentasjon av aktiviteter, prosess og resultater til å representere utvikling i praksis. Materialet må innleveres i Inspera.
 • Skriftlig refleksjon: En tekst på 1000 ord som oppsummerer første semesters aktiviteter og kontekstualiserer praksis med blikk på relevante perspektiver. Teksten innleveres i Inspera.
 • Muntlig presentasjon av innlevert materiale. Muntlig presentasjon er justerende.
 • Utsatt eksamen/ny eksamen vil legges til neste ordinære eksamens periode. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Godkjent gjennomføring av BK1151 eller tilsvarende kurs på en annen akkreditert studieprogram i billedkunst.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BK1201 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
15.05.2024

Innlevering
22.05.2024


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU