course-details-portlet

BK1202 - Individuelle kunstneriske arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 A

Faglig innhold

Å begynne å fordype seg i billedkunstpraksis gjennom deltakelse i 1. års utstilling, kritikklasser, workshops og arbeid med selv initierte kunstprosjekter.

Læringsutbytte

Har fordypet kunnskap om samtidskunstens teori og diskurs.

Har begynnt å utvikle et kritisk språk for å diskutere kunst.

Kan prøve ut og evaluere ulike metoder, medier og materialer for å bygge kompetansen innenfor egen kunstnerisk arbeid.

Kan gjennomføre utstilling av kunstnerisk arbeid og videreudvikle kollektive kunstneriske processer

Læringsformer og aktiviteter

Deltakelse i intensive workshops, talks og seminar. Dette kan inkludere videregående/avanserte kurs i ulike teknikker/medier/verksteder, i tillegg til tematiske seminarer, workshops og prosjekter.Gjennomføring av 1. års utstilling inkl. verk, felles koordinering, individuel veiledningsmøte og Gruppegjennomgang.Veiledningsmøter med hovedveileder og biveileder, samt Videreutvikling av et eget eller felles kunstnerisk prosjekt som blir planlagt og gjennomført i løpet av semesteret. Gruppekritik (kritikklasse) iform av møter med medstuderende og veiledere.En kort tekst leveres til veilederne før semestereksamen med oppsummering av semesterets aktiviteter og kontekstualisering av egen praksis så langt.En felles studiereise kan bli arrangert under første eller andre semester. Dette kan variere fra år til år.Formel præsentasjon av arbeid og processer og/eller dokumentasjon av disse, der vurderes ved semesterslutt av veiledere.

Mer om vurdering

En kort tekst leveres til veilederne før semester eksamen, med oppsummering av semesterets aktiviteter og kontekstualisere av egen praksis så langt.
Formel vurdering ved semesterslutt.
Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamens periode.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Godkjent gjennomføring av BK1160 eller tilsvarende kurs på en annen akkreditert studieprogram i billedkunst.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BK1201 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Semesterprøve 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU