course-details-portlet

BK1166 - Utstillingsproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Utstillinger er det sentrale formålet til museer og kunstgallerier, og det fremste formatet for å vise frem kunstverk av enkeltpersoner eller grupper av kunstnere, bestemte sjangere, tematiske områder eller samlinger. Dette emnet fokuserer på prosessen med å lage utstillinger innenfor en utdanningsinstitusjon. I løpet av semesteret vil studentene undersøke samtidsutstillinger med tanke på kuratoriske og praktiske aspekter. Emnet fokuserer på utstillingsproduksjon som en samarbeidspraksis, ikke bare fra et kunstnerperspektiv, men gjennom engasjement med prosesser som involverer alle parter som er relevante for spesifikke presentasjoner. Romlig beslutningstaking, håndtering og plassering av objekter og utvikling av offentlig program vil bli vurdert i et praktisk læringsmiljø.

Læringsutbytte

 • Studentene kan forstå og engasjere seg i et rom ved å bruke eksisterende elementer for å gjøre utstillingsinnholdet sammenhengende og tilgjengelig.
 • Studentene har praktiske ferdigheter, for eksempel innen prosjektadministrasjon og skriving for utstillingsannonsering og forberedelse av materiale for pressebruk.
 • Studentene kan analysere betydningen installasjon og organisering har for kunstnerisk praksis.
 • Studentene vet hvordan utstillinger installeres i dag

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil ha en praktisk tilnærming og introdusere studentene til de mange lag med prosedyrer og utfordringer ved utstillingen gjennom aktiv deltakelse i dagens aktiviteter i Galleri KIT, og ved et samarbeidsprosjekt for å installere en utstilling på avtalt tema eller materiale. Basert på studentenes felles interesser, vil denne klassen utvikle ett eller flere visuelle konsepter og former for presentasjon av ideene studentgruppen(e) utvikler. Visjonen for denne klassen er å finne former for innhold som ennå ikke er sett innenfor fagområder vi ikke vet, med andre ord å utforske grensene for vår kunnskap, det være i oss selv, i klassen eller i nærområdet, å bli kjent med innovativ tenkning og innovasjonsprosesser. For å kontekstualisere dette arbeidet, ser klassen vår etter partnere å samarbeide med.

Særlige vilkår

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i emneaktiviteter
 • Praktisk oppgave
 • Presentasjon

Mer om vurdering

 • Vurdering av kunstnerisk progresjon ved presentasjon eller innlevering av arbeid produsert i emnet eller dokumentasjon herav.
 • Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell, skriftlig eller annen dokumentasjon av aktiviteter, prosesser og resultater for å representere utviklingen av arbeidet og/eller prosjektet i kurset.
 • Utsatt vurdering avholdes i førstkommende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU