BIOTBT3900 - Masteroppgave i bioteknologi ved inst. for bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via det nettbaserte verktøyet DAIM.

Normal kontakttid med veileder/-e for denne masteroppgaven ved Fakultet for naturvitenskap er 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §4-5 og UTF §34 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av masteroppgaven når masteroppgaven er vurdert til ikke å være bestått (karakter F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (MBIOT)
Bioteknologi (MBIOT5)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.