course-details-portlet

BI3950 - Masteroppgave i biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig forsvar
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig forsvar 100/100

Faglig innhold

Disiplinfaglig oppgave innen biologi. Masteroppgaven består av et selvstendig prosjektarbeid innen biologi eller biologibasert vitenskap. Dette arbeidet vil normalt kobles mot pågående forskningsaktiviteter ved instituttet. I forbindelse med masteroppgaven skal studentene lære å jobbe systematisk innen et spesifikt område og i tillegg tilegne seg detaljerte kunnskaper og ferdigheter gjennom praktisk arbeid og litteraturstudie.

Oppgaven skal inneholde en kort refleksjon over oppgavens profesjonsrelevans og dens bidrag til/relevans for bærekraftig utvikling i lys av for eksempel FNs bærekraftsmål eller bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen, slik det er beskrevet i skolens læreplaner.

Læringsformer og aktiviteter

Før man kan starte starte med masteroppgave man ha gjennomført obligatorisk HMS-opplæring ved fakultetet (HMS0003).

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse i samråd med veileder, som beskriver omfang og innhold i oppgaven.

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Masteravtalen, med vedlagt prosjektbeskrivelse og risikovurdering, leveres innen 15.september 9.semester av studieløpet, om ikke annet er avtalt med instituttet.

Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 25 timer, som er standard for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Risikovurdering

Mer om vurdering

Det er obligatorisk for alle å gjennomføre risikovurdering av masteroppgave før man starter å arbeide med masteroppgaven. Risikovurdering skal gjennomføres i samråd med veileder og leveres i Blackboard.

Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker etter starten av siste semester, om ikke annet er avtalt med instituttet. Dersom påsken er i løpet av det siste semesteret vil det bli lagt til 1 uke ekstra og innleveringsfristen vil da være 21 uker etter starten av semesteret.

Sluttvurderingen av masteroppgaven justeres gjennom et muntlig forsvar. Muntlig forsvar av masteroppgave består av en presentasjon og diskusjon/eksamen.Tillatte hjelpemidler ved eksamen skal avtales med veileder.

Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Mer info om dette her.

Ved klage på karakter følges normale regler for klage på sensur ved eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Bestått HMS-kurs for masterstudenter: HMS0003

Studierett på femårig lærerutdanning forutsettes. Studiets fire første år må være gjennomført

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3950 30.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig forsvar

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med muntlig forsvar 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med muntlig forsvar 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU