BI3950 - Masteroppgave i biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §4-5 og UTF §34 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av masteroppgaven når masteroppgaven er vurdert til ikke å være bestått (karakter F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Studierett på femårig lærerutdanning forutsettes. Studiets fire første år må være gjennomført

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.