course-details-portlet

BI2043 - Biodiversitet og bevaringsbiologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til terrestrisk og akvatisk biodiversitet og bevaringsbiologi, og hvilke metoder som finnes for å bevare miljøet og det biologiske mangfoldet. Sentralt er verdien av biodiversitet, endringer i biodiversitetet gjennom historien, effekter av menneskelig aktivitet på biodiversitet, og det teoretiske grunnlaget for og empiriske eksempler på bevaringsbiologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om og forståelse for:
Grunnleggende mønster og prosesser innen biodiversitet
Verdien av biodiversitet
Trusler mot biodiverstiet
Ulike metoder innen bevaringsbiologi

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Anvende og formidle kunnskapene skriftlig
Finne opplysninger og fakta innen fagområdet, og sammenstille disse på en kritisk måte
Beherske sentrale begreper og metoder

Generell kompetanse:
Kandidaten har tilegnet seg:
Innsikt i fagområdet og dets posisjon i samfunnet
Evne til å formidle fakta og sette disse i sammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 20 timer
Skriftlig prosjektoppgave: obligatorisk
Både skriftlig eksamen og prosjektoppgaven må være bestått

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Botanikk
  • Zoologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 08.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU