Brage Bremset Hansen

Forsker Institutt for biologi

73596132
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * E3-156

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) http://www.ntnu.edu/cbd

 

Interessefelt

Populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, adferdsøkologi, trofiske interaksjoner (f.eks. plante-herbivor-interaksjoner).

 

Hovedfokus

Prosjektet "Predicting effects of climate change on Svalbard reindeer population dynamics - a mechanistic approach" (REINCLIM) har mottatt finansiering for perioden 2012-2015 fra Norges forskningsråd (POLARPROG). Målet med dette interdisiplinære prosjektet er å bruke en mekanistisk  tilnærming for å øke vår forståelse for og evne til å predikere effekter av klima og klimaendringer på arktiske herbivorer. På grunn av store miljøfluktuasjoner og et relativt "enkelt" økosystem utgjør reinen på Svalbard en utmerket modellart for slike studier. REINCLIM ledes av CBD ved NTNU (Brage B. Hansen), og prosjektpartnere er Meteorologisk institutt (met.no), James Hutton Institute, University of Aberdeen, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk polarinstitutt (NP), Northern Research Institute (NORUT), Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU), og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hansen, Brage Bremset; Isaksen, Ketil; Loe, Leif Egil; Haugen, Jan Erik; Benestad, Rasmus E.; Milner, Jos M; van der Wal, René; Varpe, Øystein. (2015) Varmere og våtere svalbardvintre: konsekvenser for natur og samfunn. 2015. MET report (20).
  • Pedersen, Åshild Ønvik; Bårdsen, Bård-Jørgen; Veiberg, Vebjørn; Hansen, Brage Bremset. (2014) Jegernes egne data. Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale fra svalbardrein. 2014. ISBN 978 82 7666 304 4. Norwegian Polar Institute Brief Report Series (027).
  • Hansen, Brage Bremset; Veiberg, Vebjørn; Aanes, Ronny. (2012) Material from harvested Svalbard reindeer: Evaluation of the material, the data and their areas of application for research and management. 2012. ISBN 978-82-7666-288-7. Norwegian Polar Institute Brief Report Series (24).
  • Hansen, Brage Bremset. (2008) The Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus) and its food base: plant-herbivore interactions in a high-arctic ecosystem. 2008.
  • Hansen, Brage Bremset. (2002) Effects of forage depletion on spatial use and feeding strategy in the high arctic Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). 2002.