BEV1012 - Metode og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i metoder for registrering, behandling og deskriptiv fremstilling av datamaterialer. Det undervises i statistiske begrep knyttet til utvalg, fordeling, og sannsynlighet, samt grunnleggende statistiske analyser slik som t-tester, kji-kvadrattest, korrelasjon, og enkel lineær regresjon og deres ikke-parametriske alternativer. Gjennom øvinger og gruppearbeid vil studentene få en innføring i praktisk anvendelse av metoder og analyser.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om grunnleggende statistiske begrep, metoder og analyser, og kjenner til grunnleggende prinsipp for forskningsdesign.
Studenten kan anvende grunnleggende statistiske metoder og analyser i praktiske oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 48 timer forelesninger/øvinger. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)
Samfunnsvitenskap (BSV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1003 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.11.2015 09:00 E2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 27.05.2016 09:00 E2 , K3 , E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.