course-details-portlet

BBV2007 - Miljøterapi med utsatte barn og unge

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst, Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig - Dag 3
Muntlig - Dag 2
Muntlig - Dag 1

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst, Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i miljøterapeutisk arbeid rettet mot utsatte barn, ungdom og deres familier. Ulike miljøterapeutiske perspektiver og tilnærminger for å fremme læring, mestring, inkludering og deltagelse. Kommunikasjon med barn og unge om vonde erfaringer og samarbeid om deres endring og utvikling. Ulike aspekter ved makt, asymmetri, tvang og frivillighet, bl.a. Rettighetsforskriften.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • kunnskap om ulike miljøterapeutiske perspektiver og metoder som fremmer læring, mestring, inkludering og deltagelse for sårbare barn og ungdommer i en miljøterapeutisk kontekst
 • forskningsbasert kunnskap om barn og unge i barnevernsinstitusjoner, og miljøterapeutisk endringsarbeid på ulike arenaer
 • kunnskap om juridiske og organisatoriske rammer relevant for miljøterapeutisk arbeid
 • kunnskap om makt, tvang og frivillighet i miljøterapeutisk arbeid

Ferdigheter - Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale perspektiver og metoder i miljøterapeutisk arbeid
 • reflektere over faglige og etiske problemstillinger knyttet til miljøterapeutisk arbeid med sårbare barn og unge
 • kommunisere hensiktsmessig med sårbare barn og unge om omsorgssvikt, vold, overgrep og rus

Generell kompetanse - Studenten:

 • har innsikt i grunnleggende begreper og teorier knyttet til miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og familier.
 • kan vise mangfolds- og kultursensitivitet i miljøterapeutisk arbeid rettet mot barn, ungdom og familier
 • kan skape muligheter for at barn og unge i sin situasjon kan arbeide med sin forandring og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, forarbeidsoppgaver, læringsgrupper, arbeid med oppgaver, besøk på institusjon, ferdighetstrening og selvstudium. Pedagogikken forutsetter aktiv tilstedeværelse i samtlige læringsformer. Deler av undervisningen og læringsmateriellet kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig oppgave
 • Deltagelse minimum 80 % i forberedende gruppearbeid til ferdighetstreninger, deltagelse i ferdighetstreninger, og besøk

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

i) Deltagelse minimum 80 % i forberedende gruppearbeid til ferdighetstreninger, deltagelse i ferdighetstreninger, og besøk i institusjon

ii) Skriftlig innlevering basert på gitt oppgave.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må studentene ha bestått vurdering i 60 studiepoeng fra første studieår samt 15 studiepoeng fra andre studieår i programmet.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevernpedagog ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBV2004 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig - Dag 1 08.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
T2-AM502 Tungasletta 2 0
Høst ORD Muntlig - Dag 2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig - Dag 3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig - Dag 1
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig - Dag 2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig - Dag 3
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Muntlig eksamen: 08.12.2023 Tidspunkt for den enkelte blir publisert senest 24.11.2023
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU