course-details-portlet

BARN3202 - Methodology in Childhood Studies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

The course will provide an overview of different epistemological orientations that contextualize and inform approaches in research with children and childhood. The course focuses on how to reflect critically on the relationship between the purpose of a study and the theoretical and the methodological choices that arise in a research process. With a particular emphasis on qualitative methodologies and ethnographic approaches, the course emphasizes that the ways in which children are understood as subjects of research influences the ways researchers plan and carry out research, including formulating research questions, preparing an empirical inquiry, generating data, analyzing and interpreting data, and produce academic texts. The course aims to develop students' reflexivity and qualify them to make informed decisions when undertaking research in childhood studies.

Læringsutbytte

Knowledge The student has: - Knowledge about different epistemological orientations and philosophies of science, as well as how they inform and interlink with child research methodology - In-depth knowledge on theoretical perspectives related to empirical research on children and childhood as a social phenomenon and interpretive methodologies - Familiarity with discussions on quality and trustworthiness in qualitative research Skills The student has: - Skills to critically reflect on the link between the purpose of a study and the theoretical and the methodological choices that arise in a research process - Skills to reflexively approach child research and to make informed decisions when planning a scientific inquiry General competence The student has: - Developed an understanding of the relationship between overall scientific principles, perspectives and debates, as well as on issues to consider when preparing child and childhood research - Developed knowledge about and experiences regarding how to write academic texts

Læringsformer og aktiviteter

Total lecture hours: approximately 20 hours, total seminar hours: up to 12 hours, with presentation and discussion of individual students' working papers. The time allocated for seminars will be organized in 1-2 seminars during the semester, and each student will be assigned to comment on another student's working paper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Approved working paper and oral presentation. Attending lectures and seminar is compulsory (minimum 80%).

Mer om vurdering

Approved working paper and oral presentation. Attending lectures and seminar is compulsory (minimum 80%). Exam registration requires that class registration is approved in the same semester. Compulsory activities from previous semester may be approved by the department.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Admittance to the course requires a bachelor's degree in the social sciences or humanities disciplines, or equivalent.

Kursmateriell

Information will be given at the beginning of the semester.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BARN3200 7.5 HØST 2010
BARN3002 4.0 HØST 2010
BARN8200 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barndomsstudier
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
16.12.2021

Innlevering
16.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
10.05.2022

Innlevering
10.05.2022


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU