Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Langeland, Fredrik; Lorgen, Linn C.; Jensen, Magnus Rom; Solhaug, Solvor. (2019) Likestillingsutfordringer i barn og unges skjermbruk: En kunnskapsoppsummering, analyse og vurdering av kunnskapsbehov om barn og unges skjermbruk i et likestillings- og kjønnsperspektiv. 2019. ISBN 978-82-92038-11-6.
  • Lorgen, Linn C.; Kolbjørnsen, Tone Kristine. (2019) Nyheter for barn og forestillinger om barndom. Barns erfaringer og Supernytts tekstlige strategier. 2019. ISBN 9788230864586.
  • Lorgen, Linn C.; Ursin, Marit. (2019) Klimaverksted for trøndersk ungdom 2019. 2019.
  • Elgesem, Dag; Moe, Hallvard; Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Agdestein, Maren; Laberg, Jaochim; Lorgen, Linn Cathrin; Losnegaard, Gyri S.. (2010) NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009. 2010.