course-details-portlet

BA8605 - Videregående global satellitt-posisjonering (GPS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 2/3 D
Oppgave 1/3

Faglig innhold

Referansesystemer, matematiske modeller for posisjonering, fasebrudd deteksjon, heltallsbestemmelse, flerveisinterferens, atmosfæriske forsinkelser, utjevning av matematiske GPS-modeller, utjevning av nettverk, transformasjon av GPS-resultater, GPS og Galileo.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om hvordan fungerer satellittposisjonering, metoder og teknikker for å bestemme jordens størrelse og form, bevegelse i tid ved hjelp av posisjonerings satellitter, applikasjon av satellittnavigasjonssystemer innen bygg og anlegg, transport, oseanografi osv.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre bestemmelse av koordinater ved hjelp av vitenskapelig programvare inkludert korreksjoner, beregne andre parametere fra GPS tidsserie, for eksempel, deformasjon, og analyse og tolkning av resultat, bruke estimerte koordinater inne andre fagfelt, for eksempel, bygg og anlegg, transport, oseanografi osv.

Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen satellittnavigasjonssystemer, identifisere forskjellige satellitt systemer og bruke dem i andre fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium, med obligatoriske øvingsoppgaver, samt et større prosjektarbeid som karaktersettes. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Hofmann-Wellenhof et al. (2001) GPS, Theory and Practice.
Nahavandchi (2002) GPS.
Kaplan (1996) Understranding GPS.
Leick (2003) GPS satellite surveying.
Tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU