course-details-portlet

BA8605 - Videregående global satellitt-posisjonering (GPS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Referansesystemer, matematiske modeller for posisjonering, fasebrudd deteksjon, heltallsbestemmelse, flerveisinterferens, atmosfæriske forsinkelser, utjevning av matematiske GPS-modeller, utjevning av nettverk, transformasjon av GPS-resultater, GPS og Galileo.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om hvordan fungerer satellittposisjonering, metoder og teknikker for å bestemme jordens størrelse og form, bevegelse i tid ved hjelp av posisjonerings satellitter, applikasjon av satellittnavigasjonssystemer innen bygg og anlegg, transport, oseanografi osv. Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre bestemmelse av koordinater ved hjelp av vitenskapelig programvare inkludert korreksjoner, beregne andre parametere fra GPS tidsserie, for eksempel, deformasjon, og analyse og tolkning av resultat, bruke estimerte koordinater inne andre fagfelt, for eksempel, bygg og anlegg, transport, oseanografi osv. Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen satellittnavigasjonssystemer, identifisere forskjellige satellitt systemer og bruke dem i andre fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium, med et større prosjektarbeid som bør godkjennes før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne og TBA4245 GPS og Geodesi eller tilsvarende kunnskaper.

Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Hofmann-Wellenhof et al. (2001) GPS, Theory and Practice.Nahavandchi (2002) GPS.Kaplan (1996) Understranding GPS.Leick (2003) GPS satellite surveying.Tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU