course-details-portlet

BA8514 - Kvalitetssikring av store prosjekter. Fokus på tidligfasen

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 70/100
Muntlig eksamen 30/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet fokuserer på valgte, aktuelle avgrensede problemstillinger.

Læringsutbytte

Læringsmålet er at kandidatene skal orientere seg på aktuelle tema innen emnet i inngrep med sentrale ressurspersoner og kandidater fra andre læringsmiljøer og land. Kunnskaper: Teoretisk oppdatert kunnskap og erfaringskunnskap om konseptutvikling, planlegging og beslutning i tidligfasen. Kjennskap til metodikk som brukes til dette. Ferdigheter: Kunne gjennomføre en overordnet analyse av en problemstilling og foreta et godt begrunnet valg av prosjektkonsept. Generell kompetanse: Holistisk tenkning i grensesnittet mellom samfunn og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet organiseres som et doktorgrads-seminar med inviterte forelesere der deltakerne presenterer egne papers eller opplegg for papers, som kan leveres i etterkant. Disse er grunnlag for karaktersetting. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Ingen. Merk imidlertid at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Knut Samset, "Early Project Appraisal. Making the Initial Choices", Palgrave Macmillan, London, 2010, ISBN 978-0-230-27324-5

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 70/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 E

Utlevering
15.12.2023

Innlevering
15.12.2023


08:00


09:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 30/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU