course-details-portlet

BA8504 - Prosjektevaluering. Formål, metode og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 30/100 1 timer E
Arbeider 70/100

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år. Emnet gir en teoretisk og praktisk tilnærming med vekt på generisk kunnskap og allment anvendelige metoder for å evaluere ulike typer prosjekter. Stikkord er tverrfaglig vurdering basert på både kvantitativ og kvalitativ analyse. Emnet omfatter drøfting av ulike typer evaluering, formål, hensikt, fokusering, evalueringsmodeller, utforming, datainnsamling, analyse, kvalitetssikring og rapportering.

Læringsutbytte

Kandidaten skal gjennomføre en casestudie. Kunnskaper: Forstå sentrale begreper, prinsipper og metoder for planlegging og gjennomføring av en prosjektevaluering. Ferdigheter: Utarbeide et opplegg for en evaluering med vekt på metode, målretting og krav til etterrettelighet. Generell kompetanse: vitenskapelig tilnærming i gjennomføring av helhetlig analyse av prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med et innledningsseminar, selvstudium og veiledet caseanalyse som vil være grunnlag for karaktersetting. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Knut Samset: Project Evaluation. Making Investments Succeed, Tapir Academic Press, Trondheim, 2003, ISBN 82-519-1840-5. Tilleggslitteratur etter avtale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 30/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU