course-details-portlet

BA8203 - En integrert jordbasert metode for studium av havklima

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 2/3 D
Arbeider 1/3

Faglig innhold

Dette er et spesialkurs for ph.d.-kandidater på OCTAS-prosjektet.

1. Havnivå: geometri, topografi, romlig og tidsmessig variasjoner
2. Jorden gravitasjonsfelt og geoide
3. Bestemmelse av geoide fra tyngdekraft målinger
4. Bestemmelse av havnivå fra satellitt altimetri
5. Bestemmelse av havnivå fra oseanografiske målinger
6. Havsirkulasjon modeller for klimastudier

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om Operasjonell oseanografi med virkning av klimaforandringer, metoder og tekniker for bestemmelse av parameterne for havet ved hjelp av satellitter, geodetiske observasjoner og geodetiske satellitt data for bruk i oseanografi og klimasystemer.

Ferdigheter: Studentene skal kunne bestemme middels havnivå, geoide og havets dynamiske topografi, beregne andre havparametre ved hjelp av satellittdata, for eksempel masseforandring og havnivå, analysere resultat, bruke havparameterne i andre fagfelt (oseanografi og klimastudier).

Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen havklima og Operasjonell oseanografi, identifisere satellitt- gravimetri og -altimetri data og bruke dem i andre fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

I temaene kan undervisningen gis som forelesninger, gruppearbeid, eller ledet selvstudium. Dette avgjøres av faglærer for de enkelte temaene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Kursmaterialer er gitt av faglærer for de enkelte temaene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU