course-details-portlet

BA8200 - Videregående feilteori og utjevningsregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 1/3
Muntlig eksamen 2/3 D

Faglig innhold

Least-squares kombinerer utjevning, filtering og prediksjon og kan i denne sammenheng betraktes som en utvidelse av utjamningsregningen. Nødvendig lineær algebra og sannsynlighetsteori. Ulike modeller for parameterestimering, herunder "Prediction and Filtering" som den mest avanserte. Hypotesetesting og pålitelighetsanalyse, herunder intervallestimering, eliminering av "outliers", m.m. Spektralanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om statistisk testing, statistisk estimater, samt pålitelighetsanalyser av geodetiske observasjoner, metoder og teknikker for avanserte estimering av parametere, spektralanalyse av geodetisk og ikke-geodetisk tidsserie.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre avanserte behandling av geodetiske observasjonsmateriale med minste kvadrat metode, utjevning, filtering og prediksjon, hypotesetesting og deteksjon av outliers, Fourier analyse av tidsserie.

Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen estimering teori for å estimere geodetiske parametere og analysere dem kritisk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå i kollokvii eller som ledet selvstudium, med obligatoriske øvingsoppgaver. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4245 Geodesi eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Karl Rudolf Koch: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999. 333 sider
Tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB6074 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Fotogrammetri/fjernmåling
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU