course-details-portlet

BA8200 - Videregående feilteori og utjevningsregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Least-squares kombinerer utjevning, filtering og prediksjon og kan i denne sammenheng betraktes som en utvidelse av utjamningsregningen. Nødvendig lineær algebra og sannsynlighetsteori. Ulike modeller for parameterestimering, herunder "Prediction and Filtering" som den mest avanserte. Hypotesetesting og pålitelighetsanalyse, herunder intervallestimering, eliminering av "outliers", m.m. Spektralanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om statistisk testing, statistisk estimater, samt pålitelighetsanalyser av geodetiske observasjoner, metoder og teknikker for avanserte estimering av parametere, spektralanalyse av geodetisk og ikke-geodetisk tidsserie. Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre avanserte behandling av geodetiske observasjonsmateriale med minste kvadrat metode, utjevning, filtering og prediksjon, hypotesetesting og deteksjon av outliers, Fourier analyse av tidsserie. Generell kompetanse: Studentene kan arbeide selvstendig og i team for å utføre forskning innen estimering teori for å estimere geodetiske parametere og analysere dem kritisk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå i kollokvie eller som ledet selvstudium, med en øvingsoppgave som må godkjennes før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Master i geomatikk. Grunnemnet TBA4245 Geodesi eller tilsvarende kunnskaper. Kurset tilbys gitt at minst 3 studenter med relevant bakgrunn ønsker å ta det. Om du ønsker å ta kurset, vennligst kontakt emneansvarlig. Studenter som ikke er tatt opp til PhD-programmet i ingeniørvitenskap kan godkjennes av emneansvarlig.

Kursmateriell

Karl Rudolf Koch: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999. 333 sider Tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB6074 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geodesi
  • Fotogrammetri/fjernmåling
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU