course-details-portlet

BA8104 - Bygningsmaterialers bestandighet og levetid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet omfatter følgende tema: Klimapåkjenninger på bygninger, kritiske påkjenningsfaktorer for ulike materialer, nedbrytingsmekanismer for materialer, dose/responsfunksjoner, naturlig og kunstig aldring av materialer, muligheter for beskyttelse, krav til levetid for materialer og komponenter i bygninger, metoder for å angi levetid.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: klimapåkjenninger på byggverk; nedbrytingsfaktorer for materialer i klima og karakterisering av disse; naturlig og kunstig aldring av materialer; levetid for materialer og metoder for å bestemme denne.

Ferdigheter: Kandidaten kan: beskrive klimapåkjenninger på byggverk og materialer og hvordan ulike materialtyper blir påvirket av disse; velge betingelser og metoder for prøving av bestandighet for bygningsmaterialer; vurdere levetid for materialer ved bruk av alternative metoder; gjennomføre en litteraturundersøkelse, laboratorieundersøkelse eller beregningsoppgave innenfor emnets område og beskrive resultatene i en rapport hvor han/hun presenterer og vurderer de metoder som er anvendt og oppnådde resultater.

Generell kompetanse: Kandidaten kan: vurdere viktige forhold angående bestandighet og levetid for materialer i byggverk i forhold til klimapåkjenninger og dimensjonerende levetid; forstå sammenhenger mellom materialegenskaper og levetid og konsekvenser av materialbruk med hensyn til levetid for byggverk; presentere hva som er gjeldende internasjonal kunnskap på området og hva som er viktige tema i forhold til forskningsfront.

Læringsformer og aktiviteter

The tuition will mainly be based on a guided self-tuition. A few introductory and summary lectures/colloquiums will be given, though (also according to need). The grades in this course will be determined according to: 1. Oral examination (50 %). 2. Written report/article on a topic within the course (50 %). The report can readily be written as a scientific article instead of a traditional report, and also be submitted to a scientific journal (or conference) if evaluated as of sufficient quality for that purpose. It will be especially beneficial if the PhD student can write an article on his or her PhD subject related to the course subject on ageing and durability related aspects, and which then can be used in the PhD student's PhD thesis. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Normally, this course is taken by PhD students who already are familiar with and have some hands-on experience with our laboratory facilities related to climate exposure and accelerated climate ageing testing.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Rapporter, artikler, standarder, etc. Blir oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsmaterialer
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 50/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU