course-details-portlet

BA8100 - Bygningsmessig brannvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet behandler ulike aspekter som er relevante for brannsikkerhet i bygninger. Dette inkluderer termiske påkjenninger på konstruksjoner ved brann og konstruksjonens reaksjon på slike påkjenninger, i tillegg til prinsipper og metoder for brannanalyser og brannteknisk prosjektering. Emnet omfatter:
- Brannutvikling og den termiske påkjenningen på konstruksjoner
- Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
- Varmeoverføring
- Materialegenskaper ved forhøyet temperatur
- Funksjonskrav og funksjonsanalyse av konstruksjoner ved brann
- Analyse av funksjonskrav, sikkerhetsnivå og rehabilitering
- Beregningsmodeller
- Brannteknisk dimensjonering
- Prosjektering
- Aktive, passive og organisatoriske brannsikringstiltak
- Menneskelig sikkerhet ved brann
- Risikoanalyse av brann i byggverk

Læringsutbytte

Spesifikt læringsutbytte:
Kandidaten skal ha en god forståelse og dybdekunnskap i temaene strukturelt branndesign, risikoanalyse for brannsikkerhet, brannmodellering og generell brannprosjektering. Fokus ligger på viktige prinsipper, metoder og modeller på et høyere vanskelighetsnivå.

Spesifikke ferdigheter:
Kunne adressere det vide bildet av brannutvikling og brannsikker-hetsutfordringer, og klare å tilnærme seg disse utfordringene tilfredsstillende. Klare å utføre kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse av brann i bygninger, i tillegg til å utvikle brannsikkerhetsstrategier.

Generell kompetanse:
God overordnet oversikt over fundamentale brannprosjekterings aspekter slik som evakuering, brannbekjempelse og organisatoriske tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av to obligatoriske deler; del 1, litteratur fra en pensumliste som kandidaten blir testet i ved en endelig muntlig eksamen, og del 2, skriving av en individuell studie rapport som inkluderer en litteraturstudie og som vanligvis følges av et analytisk, eksperimentelt eller en annen type arbeid. Litteraturen på pensumlisten vil bli diskutert over noen få møter gjennom semesteret. For å bestå eksamen må en score på minst 70 % oppnås.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Studierapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TBA4175 Brannteknikk og TBA4177 Brannsikkerhet i byggverk eller tilsvarende fag på masternivå.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB3072 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 17

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Brannteknikk
  • Bygningsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 16.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU