course-details-portlet

BA8100 - Brannsikkerhet i bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 E
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet undervises for PhD-kandidater hvor temaet er relevant for deres PhD-prosjekt. Innhold i emnet vil, så langt som mulig, knyttes til kandidatens PhD-prosjekt. Emnet kan inkludere forhold knyttet til brannsikkerhet i byggverk, inkludert prinsipper og metoder for analyse av brannsikkerhet og brannteknisk prosjektering. Aktuelle tema kan være branndynamikk, konstruksjoners og materialers respons ved brannpåvirkning, aktive-, passive- og organisatoriske brannsikringstiltak, personsikkerhet ved brann, risikoanalyse av brann i byggverk.

Læringsutbytte

Specific learning outcomes: Good understanding and in-depth knowledge of the topics of fire risk analysis, modelling of fire development and evacuation, and general fire engineering. The focus is on important principles, methods and models.

Specific skills: Be able to demonstrate an understanding of the broad picture of fire safety challenges and be able to approach these challenges satisfactorily. Be able to perform qualitative and quantitative risk analyses of fire in construction works, as well as to develop fire safety strategies.

General competence: Good overall overview of fundamental aspects of fire safety engineering, such as regulations, evacuation, fire mitigation and fire safety measures.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av to obligatoriske deler:

  1. Gjennomgang av litteratur fra en pensumliste som kandidaten blir testet i ved en endelig muntlig eksamen.
  2. Utarbeidelse av en individuell rapport som inkluderer en litteraturstudie, og som følges av enten en analytisk utredning, en beskrivelse og analyse av et eksperimentelt forsøk, eller av en annen relevant form for arbeid.

Pensumlitteraturen vil bli diskutert i avtalte møter gjennom semesteret.

Mer om vurdering

For å bestå eksamen må studenten oppnå minst 70 % på både muntlig eksamen og på den individuelle rapporten.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Om du ønsker å ta kurset, men er ikke tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Brannteknikk
  • Bygningsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 50/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU