BØA3050 - Innføring i økonomistyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Repetisjon av grunnleggende begreper/teknikker i økonomistyringen,
Kostnadsfunksjoner,
Kalkyler med hovedvekt på ABC,
Beslutningsrelevante kostnader,
Avviksanalyser,
Internprising,
Resultatmåling/prestasjonsmåling

Læringsutbytte

Ferdigheter
Studenten kan bruke relevante verktøy innenfor fagområdet (se emnets temaer) til beslutnings- og kontrollformål.

Generell kompetanse
Studenten kan kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet.

Emnets temaer
Repetisjon av grunnleggende begreper/teknikker i økonomistyringen, Kostnadsfunksjoner,
Kalkyler med hovedvekt på ABC,
Beslutningsrelevante kostnader,
Avviksanalyser,
Internprising,
Resultatmåling/prestasjonsmåling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU. Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

- Opptak på 3.årsretningen
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogramet Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Rajan, M. Ittner, C. (2012). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 14. utg. Upper Saddle River, N.J., Pearson Prentice Hall. Forelesningsnotater.

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 08.12.2017 09:00 E4 , KJL1 , R D1-185 Datasal , R40 , KJL21
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.