course-details-portlet

AM521817 - Data analysis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer E
Hjemmeeksamen 40/100 72 timer A

Faglig innhold

Se beskrivelse på engelsk.

Læringsutbytte

Se beskrivelse på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Se beskrivelse på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Statistic exercises

Mer om vurdering

Se beskrivelse på engelsk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Se beskrivelse på engelsk.

Kursmateriell

Se beskrivelse på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AM521412 7.5 VÅR 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
28.11.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 06.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU