course-details-portlet

AIS2221 - Industriprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Veiledet selvstudium.

Profesjonsrettet prosjektarbeid i samarbeid med ekstern partner fra industri/næringsliv.

Prosjektbeskrivelse utarbeides i felleskap med veiledere og ekstern partner.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i ingeniørfaglig yrkesutøvelse gjennom prosjektarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er veiledet selvstudium som passer for faglig dyktige og selvstendige studenter.

Emnet er profesjonsrettet og gjennomføres som prosjekt i samarbeid med ekstern partner fra industri/næringsliv.

Det avholdes jevnlige veiledningsmøter som sikrer framdrift, og det anvendes ordinær metodikk for prosjektarbeid, herunder jevnlig dokumentasjon, prosjektplanlegging, statusanalyser, osv.

Arbeidet må dokumenteres i en mappe. Arbeidet skal også, dersom det lar seg gjøre, demonstreres fysisk.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen kan mappen forbedres og må leveres på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng og karaktersnitt C eller bedre fra første og andre studieår.

Tilgang til emnet er avhengig av tilgjengelig kapasitet hos bedrifter og veiledningskapasitet og faglig kompetanse hos aktuelle studenter.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Industriell prosessteknikk
  • Program/system-utvikling
  • Teknisk kybernetikk
  • Ingeniør
  • Teknikk og industriell produksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
06.12.2022

Innlevering
12.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU