course-details-portlet

AIS2101 - Intelligente systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Utvalgte tema vil bli kunngjort ved semesterstart og vil inkludere noen av følgende:

 • Introduksjon til kunstig intelligens
 • Regelbaserte ekspertsystemer
 • Rammebaserte systemer
 • Fuzzy logic og fuzzy ekspertsystemer
 • Evolusjonære algoritmer
 • Maskinlæring
 • Kunstig nevrale nettverk
 • Hybride intelligente systemer
 • Evt. andre tema

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare og sammenlikne teori, virkemåte, styrker og svakheter til metoder presentert i emnet

Ferdigheter

 • Kandidaten kan demonstrere bruk av metoder presentert i emnet, både gjennom digitale verktøy, og simulering

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende digitale verktøy til implementasjon av intelligente systemer
 • Kandidaten kan forklare intelligente systemers betydning for bærekraftige prosesser og systemer
 • Kandidaten kan presentere problemstillinger, løsningsmetoder, og resultater på en profesjonell og tilnærmet vitenskapelig måte
 • Kandidaten forstår etiske utfordringer rundt kunstig intelligens

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav. Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE303312 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
30.11.2022

Innlevering
05.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
29.05.2023

Innlevering
09.06.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU