course-details-portlet

AAR4904 - Arkitektur- topologi/tektonikk/typologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kurset søker å utdype forståelsen av arkitektur sett som en arv basert på menneskelige og kulturelle forhold og valg. Utgangspunktet er en kritisk vurdering av prioriteringer og fortolkninger i feltet mellom stedsforståelse, materialvalg og programmering i arkitekturen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Innsikt i hvordan arkitektonisk betydning kan tolkes.

- Forståelse av hvordan visjoner, prioriteringer og valg gjort i konkrete designprosesser kan gi menneskelig og kulturell betydning.

Ferdigheter:
- Avlesning av visjoner, fortolkninger og verdisyn relatert til eksisterende arkitekturverk.
- Anvendelse og formidling av tilegnet kunnskap i tolkningen av egne eller andres designprosesser.

Generell kompetanse (holdninger):
- Åpenhet samt kritisk vurdering til egne og andres designprosesser i diskusjonen av arkitektur.

Læringsformer og aktiviteter

Historiske og alternative eksempler legges frem og diskuteres gjennom forelesninger og seminarer.
Modellering, illustrering og skrift.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamenperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Må tas i kombinasjon med AAR4623 - Topologi og tektonikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU