AAR4897 - Workshop

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dagsaktuelle tema som vil variere fra workshop til workshop.

Læringsutbytte

Å trene samhandling, nettverksbygging og tempoproduksjon gjennom konsentrerte arbeidsøkter. Fortrinnsvis i samarbeide med andre arkitektskoler.

Læringsformer og aktiviteter

Fakultetet tildeler studiepoeng for deltagelse i nasjonale og internasjonale workshops med høyt faglig nivå. Studentene søker fakultetet om studiepoengtildeling etter å ha utført to workshops. Søknaden skal inneholde underlagsinformasjon om workshopen, antall studietimer og dokumentasjon av arbeidene utført.
Det forutsettes gjennomført og godkjent to workshops for tildeling av 7,5 studiepoeng.
Søknadsfrist for godkjenning av studiepoeng: høst: 7.des, vår: 21.mai

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte og deltagelse i workshop

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.