course-details-portlet

AAR4897 - Workshop

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dagsaktuelle tema som vil variere fra workshop til workshop.

Læringsutbytte

Ferdigheter og Generell kompetanse

Kandidaten kan ...
- samhandle med andre studenter
- bygge nettverk
- bidra i tempoproduksjon gjennom konsentrerte arbeidsøkter

Læringsformer og aktiviteter

Fakultetet tildeler studiepoeng for deltagelse i nasjonale og internasjonale workshops med høyt arkitektfaglig nivå, fortrinnsvis i regi av en arkitektskole. Studentene søker fakultetet om studiepoengtildeling etter å ha utført to workshops. Søknaden skal inneholde underlagsinformasjon om workshopene, antall studietimer og dokumentasjon av arbeidene som er utført.

Det forutsettes gjennomført og godkjent to workshops for tildeling av 7,5 studiepoeng. Søknadsfrist for godkjenning av studiepoeng: 7. desember for høstsemesteret og 21. mai for vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte og deltagelse i workshop

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU