course-details-portlet

AAR4885 - Trekonstruksjoner B

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Faglige delaspekt i emnet er: Trearkitektur, stedsanalyse,form, rom, treets materialegenskaper, kjemisk og konstruktiv trebeskyttelse, brannegenskaper, konstruksjonslære rettet mot generell forståelse, eksempler på konstruksjonslære anvendt for å skape arkitektur.

Læringsutbytte

Kurset gir studenter kunnskap i tre som byggemateriale og funksjonen av tradisjonelle og moderne treforbindelser.

Studenter utvikle ferdigheter i å bruke kunnskapen inn i arkitektur design.

Generelle kompetanse er utviklet gjennom studier av forbilder.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et kunnskapsorientert emne som gjennomføres som seminarer og workshops. En ekskursjon er en del av kurset. Evaluering er basert på et essay. Kurset gir studentene kunnskap i modellen "integral approach", som en modell for å diskutere komplekse problemstillinger. Ekskursjoner er frivillig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjoner i seminarer

Mer om vurdering

Essay danner grunnlag for evaluering. Det er ikke mulig å klage på vurdering av obligatoriske aktiviteter fordi det blir ikke satt bokstavkarakter på disse vurderinger.
Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Kurset og må tas i kombinasjon med AAR4565 Trekonstruksjoner A.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU