AAR4885 - Trekonstruksjoner B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Faglige delaspekt i emnet er: Trearkitektur, stedsanalyse,form, rom, treets materialegenskaper, kjemisk og konstruktiv trebeskyttelse, brannegenskaper, konstruksjonslære rettet mot generell forståelse, eksempler på konstruksjonslære anvendt for å skape arkitektur.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi kunnskaper der treets materialegenskaper, konstruktiv utforming og detaljering står sentralt i det arkitektoniske uttrykket og at de skal kunne anvendes til å utvikle eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et kunnskapsorientert emne som gjennomføres som forelesninger, seminarer og workshops. I forbindelse med prosjektoppgaven i emnet AAR4565 Trekonstruksjoner A skal kunnskapsoppbyggingen i dette emnet anvendes til å skrive to sider om konstruksjon og arkitektur for egen prosjektide.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamenperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Kurset og må tas i kombinasjon med AAR4565 Trekonstruksjoner A. Sensuren er basert på prosjektoppgavene.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.