course-details-portlet

AAR4863 - Design in Context - Workshop

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Målet er å introdusere studentene til en dynamisk design & build-prosess der samarbeid, beslutninger og arkitektonisk prosjektering foregår i et intensivt og kontekstuelt komplekst miljø. Studentene vil kunne utvikle sin forståelse for hvordan kontekst setter rammene for arkitekturen som skapes og hvordan ulike eksterne og interne faktorer påvirker resultatet.

Læringsutbytte

---Kunnskap:
Kandidaten har …
- kunnskap om teori knyttet til samarbeid i team
- erfaringsbasert kunnskap om samarbeid i en design & build prosess
- Teknisk kunnskap om prosjektering av mindre byggverk i tre
---Ferdigheter:
Kandidaten …
- kan analysere, vurdere og drøfte elementer av prosjekterings- og byggeprosessen i et mindre byggverk
- Kan prosjektere et mindre byggverk i tre som en del av et team
---Generell kompetanse:
Kandiaten …
- kan formidle faglig arbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- kan reflektere kritisk over eget arbeid, skape nye forståelsesrammer og bryte med konvensjoner.
- kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tar kun i mot 15 studenter. Emner er organisert som deltagelse i et eller flere intensive workshop. Workshopen vil være anslagsvis 7-14 dager i varighet og resulatere i et fullskala byggverk i tre, som oftest for en ekstern oppdragsgiver. I tillegg vil studentene arbeide med en forberedende del til arbeidet, dokumentajon av resultatet og en refleksjon av arbeidet. Arbeidet vil i stor grad foregå som en felles gruppe.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet må tas i kombinasjon med AAR4528 Design i kontekst.

Kursmateriell

Kursmateriell vil bli utdelt ved behov.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU