AAR4828 - Eiendomsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om eiendomsutvikling, den underliggende strategiske tenkning, og derigjennomen forståelse av arealplanlegging (de ulike plannivå) som grunnlag for utviklingen.
Emnet inneholder:
- Eiendomsutvikling og planlegging
- Arealbrukskunnskap (bolig- og næringsareal)
- Lokaliseringsteori
- Økonomisk og markedsmessig vurdering av eiendomsutviklingsprosjekt
- Eiendomsporteføljer
- Eiendomsutviklingsprosessen og avtaler
Det legges vekt på planmessige forutsetninger som foreligger (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) og markedsanalyser/mulighetsstudier

Læringsutbytte

Etter kurset skal studenten være i stand til å kjenne til de viktigste elementene i utvikling og gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter.
Studenten skal ha kunnskap om eiendomsutvikling og planlegging, arealkunnskap, lokaliseringsteorier og økonomiske og markedsmessig vurdering av eiendoms prosjekt, de viktigste aktørene og hvordan eiendomsutviklingsprosjekter gjennomføres. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om enkle verktøy knyttet til kalkyler, risiko og prosessgjennomføring som kan anvendes i forskjellige faser av eiendomsutviklingen.
Studenten skal kunne foreta enkle analyser av prosjekters kritiske rammer, som krav til prosess, lønnsomhet og risikoprofil.
Emnet skal gi studentene basiskunnskap om eiendomsutvikling, herunder forståelse av de ulike faser i utviklingen. Med denne type kompetanse skal studenten på selvstendig basis kunne jobbe med utvikling av eiendomsprosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminar.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Emnet inngår i masterprogram eiendomsutvikling og forvaltning Påmeldingsfrist: 1. juni.

Forutsetter gode norskkunnskaper.

Kursmateriell

Lærebok, rapporter og kompendium.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.