AAR4616 - Integrert energidesign prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene lærer å bruke metoder og verktøy for å utforme energisystemer i bygninger med fokus på arkitektur og bærekraft.

Ferdigheter: Kunne bruke egnede metoder og verktøy for prosjektering og dokumentasjon av effektiv energibruk og utnyttelse av fornybar energi i bygninger.

Generell kompetanse: Kunne delta i tverrfaglige prosjekteringsprosesser med fokus på effektiv energibruk og fornybar energi.

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.