course-details-portlet

AAR4616 - Integrert energidesign prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Design og dokumentasjon av energieffektive bygninger med fokus på integrert energidesign og fornybar energi. Integrasjon av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg, samt fornybare energisystemer med vekt på solenergisystemer. Bruk av design- og evalueringsverktøy i integrert prosjektering med fokus på samarbeid mellom arkitekter og ingeniører.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vil lære å integrere energisystemer i arkitekturdesign.

Ferdigheter: Å kunne bruke relevante verktøy og metoder for design og dokumentasjon av effektiv energibruk og utnyttelse av fornybar energi i bygninger med høy arkitektonisk kvalitet.

Generell kompetanse: Å kunne delta i tverrfaglige designprosjekter med integrasjon av effektie energisystemer i bygninger med fokus på god arkitektur.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning og presentasjoner i designstudio; samarbeid i grupper; besøk på bygg/byggeplasser; øvinger idata-lab.

Det kan bli lagt opp til ekskursjoner som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om ekskursjonene som gjennomføres er obligatorisk eller frivillig. Obligatoriske ekskursjoner er gratis for alle studenter, mens studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Eksamensordning: Godkjent rapport.

For utsatt evaluering basert på prosjektoppgaver skal ny eller revidert oppgave i emnet leveres innen fristen fastsatt av kursholder.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)
Urban Ecological Planning (MSA1)

Forkunnskapskrav

Studenter som tar AAR4616 må ha fullført og bestått kurset AAR4926 Integrated Energy Design - Theory. Kurset krever også at studentene har fulgt og bestått tidligere emner innenfor masterprogrammet i bærekraftig arkitektur ved NTNU, dvs. AAR4832, AAR4532, AAR4546 og AAR4817, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Casestudier; forskningsartikler og annen litteratur; forelesninger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, historie og teknologi
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Integrert bygningsteknologi
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU