course-details-portlet

AAR4616 - Integrert energidesign prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene lærer å bruke metoder og verktøy for å utforme energisystemer i bygninger med fokus på arkitektur og bærekraft.

Ferdigheter: Kunne bruke egnede metoder og verktøy for prosjektering og dokumentasjon av effektiv energibruk og utnyttelse av fornybar energi i bygninger.

Generell kompetanse: Kunne delta i tverrfaglige prosjekteringsprosesser med fokus på effektiv energibruk og fornybar energi.

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, historie og teknologi
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Integrert bygningsteknologi
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU