AAR4405 - Konstruksjonslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Temaene som behandles er lastberegninger, likevektslære, fasthetslære, enkel bygningsstatikk, avstivning av konstruksjoner samt dimensjonering av grunnleggende konstruksjonselementer av tre, stål og betong.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir forståelse av virkemåtene til grunnleggende konstruksjonssystemer og konstruksjonsmaterialer.
Ferdighet:
Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne velge fornuftige bæresystemer for enkle bygninger og gjennomføre enkle beregninger for å anslå dimensjoner av elementære konstruksjonselementer. Studentene skal forstå sammenhenger mellom konstruksjonsmaterialer, form og bæreviktig i konkrete bygninger og skal ha et grunnlag for å kunne anvende denne forståelsen i sin egen arkitekturprosjektering.
Generell kompetanse:
Gi forståelse for sammenhenger mellom konstruksjonsmaterialer, bæresystemer og arkitektonisk form og uttrykk.

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av emnet består av forelesninger og teoretiske regneøvinger.
I tillegg gjennomføres minst en øving som praktisk byggeoppgave. Emnet er koordinert med øvrig undervisning i 1. klasse på arkitektstudiet.
For å gå opp til eksamen må alle byggeøvinger samt 4/5 av emnets øvrige øvinger være godkjent. Skriftlig eksamen teller 100 prosent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Forkunnskapskrav

Opptatt på arkitektstudiet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.