course-details-portlet

AAR4400 - Form og farge 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 1 semestre
Arbeider 70/100 1 semestre

Faglig innhold

Innledende øvelser i tegneriske ferdigheter, oppnå basiskunnskaper innen analog tegning ved hjelp av diverse tegnemedier, samt erfare og forstå hvordan de tegneriske grepene virker og kan framstille/forklare form og rom.
Introduksjon til tredimensjonal form. Bli kjent med grunnformenes oppbygging og formkarakter med tilhørende formarbeid dokumentert med analog tegning, fri teknikk. Øvingsoppgaver i basiskarakterer av tredimensjonal form; relieff - full tredimensjonalitet - romstruktur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene skal ha oppnådd en forståelse av og en grunnleggende kunnskap om de forskjellige aspektene ved analog tegning og de tegneriske prinsipper. Oppnå en viss basiskunnskap om hva arbeidet med tredimensjonal form innebærer av estetiske, formmessige og romlige problemstillinger.

Ferdigheter:
Studentene skal ha oppøvet en analytisk og håndverksmessig ferdighet i analog tegning som gjør dem i stand til å forklare form og rom på et grunnleggende/elementært nivå. Oppøvet et analytisk blikk for formsammensetting og billedoppbygging. Ha kjennskap til tredimensjonalt formuttrykk. Skal kunne behandle tredimensjonale formelementer og med dem skape estetisk forsvarlige formuttrykk.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha en tegnerisk erfaring og kompetanse som gir en plattform for videreutviklingen av både analoge og digitale tegneprosesser. Kunne beherske et komplekst tredimensjonalt formarbeid samt oppnå et formmessig velorganisert og estetisk forsvarlige formuttrykk.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsoppgaver, forelesninger og individuell korreksjon. Basisforelesninger presenterer grunnleggende trekk, parallelt med prosessavhengig, felles veileding. Kurset baserer seg på en kombinasjon av egenerfaring og veileding, der egenerfaringen utgjør en særdeles viktig del i oppøvelsen av håndverksmessig ferdighet (frihåndstegning) og i fordypelsen i de formmessige og estetiske aspektene ved emnet. Gjennomganger av oppgavebesvarelser i plenum. Studentene oppfordres i stor grad til å delta i evalueringen av egne arbeider.

Mer om vurdering

Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.
Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Materiell til modellbygging, kompendier og anbefalt faglitteratur fra instituttbibliotek. Fullstendig materialliste blir utlevert ved kursstart.Bærbare pc og digital tegnebrett (ikke obligatorisk.)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU