Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

 • Wårvik, Harald. (2013) Deltar på utstillingen (28.09-20.10. 2013) 'arkitektur blir til' i Trondhjems Kunstforening, i regi av Rambøll Arkitektur og Landskap (tidligere Studio 4 arkitekter), som viser min deltakelse/utsmykning i prosjektene Arbeiderforeningen/Byscenen i Trondheim og TØH, Trondheim Økonomiske Høyskole. Utstilling i Trondhjems Kunstforening. 2013.
 • Wårvik, Harald. (2013) Har fått tildelt utstillingsplass i Trondhjems Kunstforening i perioden 14.august-14.september 2014, som en 'Del 2' etter separatutstillingen på samme sted i 2012. Arbeider for tiden med tegninger til denne utstillingen. Harald Wårvik. 2013.
 • Wårvik, Harald. (2013) Invitert av Ramböll v/arkitekt Siri Rørholt til samarbeide med å utarbeide fasadeuttrykket til Handelshøyskolens nybygg i Trondheim. Ferdig medio/ultimo 2013. Harald Wårvik, NTNU. 2013.
 • Wårvik, Harald. (2013) Kjøp av verk, tegning 'Schwantal' 2012, 125x115cm. Kjøpt som utsmykning til nye Handelshøyskolen i Trondheim. Harald Wårvik. 2013.
 • Wårvik, Harald. (2012) Artikkel/omtale i Adresseavisen 13.11. 2012. Per Christiansen, Adresseavisen, Adresseavisen. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2012) Invitert av Reitangruppen til å lage to grafiske blad. Tenkt ferdig primo 2013. Harald Wårvik. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2012) Invitert i desember 2012 til å delta på en kollektivutstilling av tegninger våren 2013 i Trondhjems Kunstforening. I ettertid er denne invitasjonen gjort om til å gjelde en separatutstilling i Trondhjems Kunstforenings nye galleri i 1.etg. august/september 2014. Harald Wårvik. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2012) Konsulentoppdrag for utsmykning til Kattem nye barnehage avsluttet høsten 2012. Harald Wårvik. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2012) Presentasjon. Masterstudent i fagdidaktikk, estetiske fag ved NTNU, Tine Charlotte Skaanes, framførte en presentasjon av mine bilder i Trondhjems Kunstforening i utstillingsperioden 11.10 - 11.11. 2012, dette som en del av en fagoppgave. Denne presentasjonen vil senere inngå i en skriftlig eksamensoppgave. Harald Wårvik / Trine Charlotte Skaanes. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2012) Separatutstilling i Trondhjems Kunstforening, 2.etg., 11.10 - 11.11. 2012. Harald Wårvik. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2012) Utsmykning. Ferdigstillelse/overrekkelse av bassenganlegg på Lade Gaard, juni 2012. Harald Wårvik. 2012.
 • Wårvik, Harald. (2011) Arbeider med separatutstilling i Trondhjem Kustforening, 2.etg., 10.oktober - 11.november 2012. Harald Wårvik. 2011.
 • Wårvik, Harald. (2011) Invitert av Rema-gruppen til å utforme fonteneanlegg på Lade Gård. Ferdig høsten 2012. Harald Wårvik. 2011.
 • Wårvik, Harald. (2011) Invitert av tidl. Studio4arkitekter, nå avd. av Rambøll, Trondheim, til samarbeid om utkast til utforming av urnelund ved Værnes kirke. Utkastet er inne til godkjenning for videre bearbeiding. Harald Wårvik/Rambøll. 2011.
 • Wårvik, Harald. (2010) Oppnevnt av RSU som kunstnerisk konsulent for uteområdet ved nye Rosenborg ungdomsskole i Trondheim. RSU /Trondheim kommune, Trondheim. 2010.
 • Wårvik, Harald. (2010) Utnevnt av RSU som kunstnerisk konsulent for uteområdet til Kolstad barnehage i Trondheim. RSU/Trondheim kommune, Trondheim. 2010.
 • Wårvik, Harald. (2009) Integrert, utvendig utsmykning av det nye tilbygget på Arbeiderforeningen i Trondheim, i samarbeid med Studio4arkitekter. Harald Wårvik /Studio4arkitekter, Trondheim. 2009.
 • Wårvik, Harald. (2002) Monument over forliset til St. Svithun, satt opp på Nordøyan i Vikna. Vikna kommune, Vikna. 2002.