course-details-portlet

AAR4335 - Grunnleggende bygningsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Faget gir en introduksjon til forskjellige temaer i bygningsfysikk: ute- og inneklima, varmelære inkludert energibruk i bygninger, fuktlære, lydlære og lyslære. Faget introduserer videre teoretiske prinsipper og enkle beregningsmetoder for å evaluere og kontrollere bygningers praktiske funksjon i forhold til tekniske byggeforskrifter og andre krav som støtter utforming av bærekraftige bygninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Elementære fysiske lover og sammenhenger som gir grunnlag for bygningsfysisk utforming av bygningskonstruksjoner og installasjoner. - Metoder brukt til å velge og vurdere materialer og komponenter ut fra deres bygningsfysiske egenskaper. - Egenskapene til de viktigste bygningsmaterialene. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne - Vurdere påkjenninger fra uteklimaet når en bygning skal prosjekteres. - Vurdere en bygnings termiske inneklima og brukernes komfortkrav. - Utføre enkle varmetekniske beregninger for å finne konstruksjoners/materialers varmemostand og U-verdi. - Kjenne til hvordan simuleringsverktøy kan benyttes til å finne en bygnings energibehov. - Utføre enkle fukttekniske beregninger for å vurdere konstruksjoners og materialers fuktegenskaper. - Finne konstruksjoner/materialer som er lydteknisk passende til sin bruk. Generell kompetanse: Kandidaten skal: - Kunne velge egnede konstruksjoner og materialer ut fra krav i tekniske forskrifter. - Forstå hvordan bygningsfysikken benyttes til å prosjektere energivennlige bygninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaver og øvinger.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Opptatt på arkitektstudiet ved Fakultet for Arkitektur og design

Kursmateriell

J.V. Thue. Bygningsfysikk - Grunnlag. 2016, Fagbokforlaget ISBN: 9788245019940

S. V. Szokolay. Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design. 2014, Taylor & Francis (Routledge) ISBN: 9780415824989 Div. Norsk Standard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
  • Byggekunst, historie og teknologi
  • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU