Opptak

Bachelor i økonomi og administrasjon

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

Vi krever ingen spesielle forkunnskaper ut over generell studiekompetanse fra videregående skole for å studere økonomi og administrasjon på lavere nivå ved NTNU. Vi vil likevel anbefale at du har matematikkunnskaper tilsvarende S1+S2 / R1 før du starter studiet.


Opptaket i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensen som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre byene. Hvis du vil studere økonomi og administrasjon ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg kommer du kanskje inn på ett av de andre.