Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet

Bilde IT-drift og informasjonssikkerhet

Om IT-drift og informasjonssikkerhet

Alle datasystemer (fra mobilappene dine til bankdatabaser) er i dag direkte eller indirekte tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse hvor det angripes hele tiden. Hvordan klarer nettverk og datasystemer å leve stabilt under disse forholdene? Vi trenger deg til å forstå angrep, forsvar, forebygging og etterforskning av IT-systemer i cyberspace.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2), eller realkompetanse + R1 (S1 og S2). Dersom du mangler R1, kan du søke opptak til R1-kurs ved NTNU i Gjøvik.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 37,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 42,8 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Tidligere studenter har i dag yrkestitler som sikkerhetsanalytiker, IKT-etterforsker, systemadministrator, nettverksadministrator eller en kombinasjon av et av ordene IT, infrastruktur, sikkerhet, drift, system eller nettverk med et av ordene ingeniør eller konsulent (f.eks. infrastrukturingeniør). Mange studerer også videre på master og fortsetter i lederstillinger.


Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på drift og sikkerhet enn det som er vanlig i slike studier. Studiet er hovedsakelig inndelt i 10 studiepoengsemner og alle emner er av ett semesters varighet.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet
Studieprogramkode: BITSEC
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 429
Undervisningsform: Heltid

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
+ R1 (S1 og S2) eller realkompetanse
+ R1 (S1 og S2)

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: 37,1
Ordinær: 42,8

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak