Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet

bilde it-drift og informasjonssikkerhet

Bilde IT-drift og informasjonssikkerhet


NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av en bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet fra og med studieåret 2019/2020.

Om IT-drift og informasjonssikkerhet


Om IT-drift og informasjonssikkerhet

Alle datasystemer (fra mobilappene dine til bankdatabaser) er i dag direkte eller indirekte tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse hvor det angripes hele tiden. Hvordan klarer nettverk og datasystemer å leve stabilt under disse forholdene? Vi trenger deg til å forstå angrep, forsvar, forebygging og etterforskning av IT-systemer i cyberspace.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2), eller realkompetanse + R1 (S1 og S2).

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen 38,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Tidligere studenter har i dag yrkestitler som sikkerhetsanalytiker, IKT-etterforsker, systemadministrator, nettverksadministrator eller en kombinasjon av et av ordene IT, infrastruktur, sikkerhet, drift, system eller nettverk med et av ordene ingeniør eller konsulent (f.eks. infrastrukturingeniør). Mange studerer også videre på master og fortsetter i lederstillinger.


Studiets oppbygging

Studiet gir en grunnleggende informatikkutdannelse, men med større vekt på drift og sikkerhet enn det som er vanlig i slike studier. Studiet er hovedsakelig inndelt i 10 studiepoengsemner og alle emner er av ett semesters varighet.

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet
Studieprogramkode: BITSEC
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 429

Sted: Gjøvik

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak