Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

Om dataingeniør

Dette er en utdanning som kombinerer det beste fra de spesialiserte informatikkutdanningene og de tradisjonelle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir et godt grunnlag i datateknikk, matematikk og teknisk-naturvitenskapelige fag, samt varig og verdifull kompetanse om hvordan datateknikk kan benyttes. En dataingeniør vil fungere som brobygger mellom informatikere, teknologer og ledere i både næringsliv og offentlig forvaltning.


NTNU tilbyr også:

Det tilbys også flere andre IKT-studier ved NTNU.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse + FYS1, R1 og R2. Hvis du ikke har FYS1, R1 og R2 og har fagbrev ikt/It eller generell studiekompetanse kan du søke tresemesterordning eller Y-VEI.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 42,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44,7 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være systemutvikling, programmering og systemadministrasjon.


Studiets oppbygging

Studiet er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) der du etter fullført utdanning tildeles graden Bachelor i ingeniørfag - data. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIDAT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 004
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: 42,8
Ordinær: 44,7

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak