Dataingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Dataingeniør

Bilde dataingeniør

Om BIDAT


Om dataingeniør

Dette er en utdanning som kombinerer det beste fra de spesialiserte informatikkutdanningene og de tradisjonelle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir et godt grunnlag i datateknikk, matematikk og teknisk-naturvitenskapelige fag, samt varig og verdifull kompetanse om hvordan datateknikk kan benyttes. En dataingeniør vil fungere som brobygger mellom informatikere, teknologer og ledere i både næringsliv og offentlig forvaltning.


Dataingeniør

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til karrieremuligheter innen privat og offentlig sektor. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være systemutvikling, programmering og systemadministrasjon.

  • Systemutvikler (analysere brukernes behov, designe løsninger og modellere datasystemer)
  • Programmerer (utvikle programvare i både lavnivå- og høynivåspråk, programmere store og distribuerte systemer)
  • Systemadministrator (sette opp nettverk og nettverkstjenester, planlegge driftsrutiner, installering, konfigurering og sikring av datasystemer)

Dataingeniør

Studiets oppbygging

Studiet er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) der du etter fullført utdanning tildeles graden Bachelor i ingeniørfag - data. 

Dataingeniør

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Den beste måten å komme i kontakt med studieveiledere er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIDAT
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Studiekode: 194 004

Sted: Gjøvik

Institutt for datateknologi og informatikk, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet har ikke flere opptak.