Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studieveiledning

På Innsida kan du få en oversikt over bredden i studieveildningstilbudet ved NTNU

https://innsida.ntnu.no/veiledning

Dersom du har spørsmål knyttet direkte til emnene eller studiet kan du kontakte studieveiledere ved instituttet på epost: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no, eller du kan kontakte studieveilederne direkte:

Studieveiledning - HF generelt

Spørsmål om studier generelt

Har du generelle spørsmål om studier og studieliv ved NTNU kan du sende en e-post til studieveilederne ved Det humanistiske fakultet:

studieveiledning@hf.ntnu.no

02 feb 2017

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging