Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Årsstudium, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studiemiljø

Studiehverdagen

Studiehverdagen

Årsstudiet i STS har et lite studiemiljø, og du får tett kontakt med faglærerne.

Linjeforeningen

Linjeforeningen

Noe du lurer på som går ut over det rent faglig -administrative som studieveiledene kan svare på?

Linjeforeningen Panoptikon er en linjeforening for studentene ved studieprogammene som undervises ved instiutt for tverrfaglige kulturstudier, årstudium og master i Likestilling og mangfold og Studier av kunnskap, teknologi og samfunn.

Som ny årsstudie-student kan det virke overveldende å skulle manøvrere både i de faglige, praktiske og fagligsosiale rommene! Er det noe du lurer på, er frustrert over, ønsker å ta rede på, ønsker å forandre, ta gjerne kontakt med linjeforeningen!

Det vil bli lagt ut informasjon om sosiale aktiviteter på Facebook:

http://www.facebook.com/panoptikonlinjeforening

Logoen til linjeforeningen Panoptikon