Spansk

Årsstudium, Trondheim

Spansk

– Jobbmuligheter

I en verden med økende internasjonalisering er gode språkkunnskaper viktig. Kombinert med annen utdanning eller yrkeserfaring kan årsstudiet i spansk være relevant i mange ulike yrker. 

Med studier i spansk kan du blant annet:

  • undervise spansk i skolen.
  • arbeide i media.
  • jobbe med kunnskaps- og informasjonsformidling.
  • arbeide innen offentlig forvaltning.
  • jobbe i eksportnæringen og ha kontakt med spanske markeder.
  • jobbe i internasjonale humanitære organisasjoner og hjelpeorganisasjoner.
  • formidle egne idéer om språk, kultur og litteratur fra ulike perspektiv.

 

11 feb 2019

Møt tidligere studenter aaspansk

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Journalist

Navn: Karoline Årrestad

Utdanning:

Arbeidssted: NRK P1 i Trondheim

"Spanskstudiet har gitt meg mye verdifull kunnskap som jeg bruker i jobben min. Helt konkret har jeg ved to anledninger fått i oppdrag å kontakte spansktalende personer i forbindelse med store nyhetssaker"

Lektor i videregående skole

Navn: Helena Eracleous Hallgren

Utdanning:

Arbeidssted: Videregående skole

"Jobbtilbud som spansklærer kom lenge før jeg var ferdig utdannet lærer"