Årsstudium, ettårig

Opptak til årsstudium i samfunnsøkonomi

– Opptak

Hvis du er ny student skal du søke opptak til dette studieprogrammet gjennom Samordna opptak , hvor studiet har fått navnet "årsstudium i samfunnsøkonomi". Det kreves ingen spesielle forkunnskaper ut over generell studiekompetanse fra videregående skole for å studere samfunnsøkonomi ved NTNU.

Søknader om opptak til universiteter og høgskoler - også NTNU - går gjennom Samordna opptak. Hovedsøknadsfristen er 15. april.

Det er en egen frist - 1. mars - for søkere som ønsker å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Fristen 1. mars gjelder også for enkelte andre kategorier av søkere, f. eks søkere med opptaksgrunnlag fra land utenom Norden. Intern overgang


Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Illustrasjonsbilde

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Opptaksveiledning

opptakskontorets nettsider kan du blant annet lese mer om søknadsprosedyrer, frister, overganger og realkompetansevurderinger.