Studiets oppbygning

Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi

Studiets oppbygning

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi (ÅMEDBIO) er et tilbud til deg som i løpet av videregående skole har fått en økt interesse for biologiske og kjemiske fag, og som ønsker å studere videre på f.eks medisinstudiet, veterinærstudiet eller ulike bachelor – og masterstudier innen kjemi og bioteknologi.  Eller kanskje du bare vil vite litt mer om kroppens anatomi, ernæring eller hvordan du kan dyrke mikroorganismer? Gjennom studiet vil du bli kjent med kjemiske, bioteknologiske og medisinske fag, både gjennom teorien og via praktisk arbeid i laboratoriet.

Årsstudiet er et heltidsstudium som går over et år og omfatter 60 studiepoeng. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, seminarer samt selvstudium.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Årsstudium i medisinsk og biologisk kjemi (ÅMEDBIO) er et tilbud til deg som i løpet av videregående skole har fått en økt interesse for biologiske og kjemiske fag, og som ønsker å studere videre på f.eks medisinstudiet, veterinærstudiet eller ulike bachelor – og masterstudier innen kjemi og bioteknologi.  Eller kanskje du bare vil vite litt mer om kroppens anatomi, ernæring eller hvordan du kan dyrke mikroorganismer? Gjennom studiet vil du bli kjent med kjemiske, bioteknologiske og medisinske fag, både gjennom teorien og via praktisk arbeid i laboratoriet.

Årsstudiet er et heltidsstudium som går over et år og omfatter 60 studiepoeng. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, seminarer samt selvstudium. ​​​​​​​

​​​​​​​

Studieplan - Åsrstudium i medisinsk og biologisk kjemi
Emnekode Emnenavn Omfang Høst Vår
TKJE1006 Generell kjemi 7,5 7,5  
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke- medisinere 7,5 7,5  
RAT1001 Anatomi og fysiologi 15 15  
HMS0001 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0 0  
IMAK2007 Organisk kjemi og biomolekyler 1 7,5   7,5
IMAK2003 Organisk kjemi og biomolekyler 2 7,5   7,5
MATV1007 Mikrobiologi og bioteknologi 7,5   7,5
TMAT2002 Ernæring 7,5   7,5
Sum   60 30 30

 


Læringsutbytte ÅMEDBIO

Læringsutbyttebeskrivelser
​​​​​

​​​​Etter fullført årsstudium skal kandidaten ha følgende læringsutbytter oppfylt:

Generell kompetanse

  • Studenten kan anvende en rekke grunnleggende teoretiske og beregningstekniske metoder på kjemiske problemstillinger.
  • Studenten kan anvende kunnskap i grunnleggende og organisk kjemi til å forklare menneskets biologi.

Kunnskap

  • Studenten kan identifisere og klassifisere de viktigste funksjonelle grupper av organiske forbindelser samt beskrive og forklare mekanismer for fundamentale organisk-kjemiske reaksjonstyper.
  • Studenten kan beskrive de grunnleggende prinsippene for prokaryote og eukaryote cellers oppbygning og funksjon.
  • Studenten kan forklare mikrobiell metabolisme og næringskrav og gjøre rede for de viktigste bioteknologiske bruksområdene innen medisin.
  • Studenten kan gjøre rede for menneskekroppens anatomiske oppbygging, funksjon og fysiologiske prosesser herunder organer og organsystemer.
  • Studenten kan anvende medisinsk terminologi innen anatomi og fysiologi og forklare sammenhenger mellom struktur, funksjon og sykdom.
  • Studenten kan vurdere sammensetningen av et kosthold i forhold til kostrådene og anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.


Ferdigheter

  • Studenten kan arbeide i mikrobiologiske, bioteknologiske og kjemiske laboratorier. Studenten kan videre dokumentere analyseresultater og skrive rapporter ut fra standardiserte metoder.
  • Studenten kan håndtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte HMS-data.